Josipa Maras, tada Brkić diplomirala je u siječnju 2012. godine na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Dizajn.